User Tools

Site Tools


08887-lepetodrilus-ovalis-la-gi

Lepetodrilus ovalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. ovalis
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus ovalis
McLean, 1988

Lepetodrilus ovalis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Lepetodrilus ovalis McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08887-lepetodrilus-ovalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)