User Tools

Site Tools


08888-arene-microforis-la-gi

Arene microforis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Areneidae
Chi (genus) Arene
Loài (species) A. microforis
Danh pháp hai phần
Arene microforis
(Dall, 1889)

Arene microforis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Areneidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Arene microforis (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Arene microforis tại Wikispecies
08888-arene-microforis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)