User Tools

Site Tools


08889-otukaia-crustulum-la-gi

Otukaia crustulum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Otukaia
Loài (species) O. crustulum
Danh pháp hai phần
Otukaia crustulum
Vilvens & Sellanes, 2006[1]

Otukaia crustulum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens & Sellanes (2006). The Nautilus 120 (1): 15-20. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Otukaia crustulum Vilvens & Sellanes, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Otukaia crustulum tại Wikispecies
08889-otukaia-crustulum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)