User Tools

Site Tools


08890-calliostoma-cheni-la-gi

Calliostoma cheni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. cheni
Danh pháp hai phần
Calliostoma cheni
(Dong, 2002)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Fautor cheni Dong, 2002

Calliostoma cheni là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Calliostoma cheni (Dong, 2002). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma cheni tại Wikispecies
08890-calliostoma-cheni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)