User Tools

Site Tools


08897-galileo-t-u-v-tr-la-gi

Galileo và Inertial Upper Stage trong không gian
Bốn vệ tinh lớn nhất của Sao Mộc chụp từ Galileo
Galileo captures a dynamic eruption at Tvashtar Catena, a chain of volcanic bowls on Jupiter's moon Io

Galileo là tàu vũ trụ tự động của NASA gửi đến thăm dò và nghiên cứu hành tinh khổng lồ Sao Mộc và các vệ tinh của nó. Con tàu được đặt theo tên của nhà bác học, thiên văn học và cha đẻ của khoa học Galileo Galilei. Con tàu được phóng lên vào ngày 18 tháng 10 năm 1989 bằng tàu con thoi Atlantis trong phi vụ STS-34. Galileo đến Sao Mộc vào ngày 7 tháng 12 năm 1995, sau 6 năm hành trình với các lần đi qua Sao Kim và Trái Đất để được hỗ trợ trọng lực. Galileo đã trở thành vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Sao Mộc. Khi đến Sao Mộc, tàu này đã thả ra tàu thăm dò Galileo, tàu thăm dò đầu tiên đi vào Sao Mộc, đo lường tại chỗ các thông tin về khí quyển Sao Mộc.[1] Mặc dù gặp vấn đề với ăng ten, Galileo đã là tàu đầu tiên thành công trong việc bay qua tiểu hành tinh, cụ thể là 951 Gaspra, và khám phá ra vệ tinh tự nhiên của tiểu hành tinh đầu tiên, Dactyl, bay quanh 243 Ida. Năm 1994, Galileo đã quan sát sao chổi Shoemaker–Levy 9 va chạm với Sao Mộc.[1]

08897-galileo-t-u-v-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)