User Tools

Site Tools


08899-neomphaloidea-la-gi

Neomphaloidea
Crysomallon squamiferum.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
McLean, 1981[1]
Các họ

Xem trong bài

Neomphaloidea là một siêu họ thuộc phân lớp Vetigastropoda (ghi nhận tại taxonomy of the Gastropoda by Bouchet & Rocroi, 2005), bao gồm một số loài ốc biển, là các động vật thân mềm chân bụng sống ở biển. Chúng thường được biết đến với tên "hydrothermal vent limpets".

Một siêu họ ngang hàng với Neomphaloidea là Lepetodriloidea, đều thuộc phân lớp Vetigastropoda.

Các họ chính dưới cấp họ Neomphaloidea:

  • Melanodrymiidae Salvini-Plawen & Steiner, 1995
  • Neomphalidae McLean, 1981
  • Peltospiridae McLean, 1989

Các họ phụ hoặc không chính thức khác:

  • Helicrenion Warén & Bouchet, 1993
  • Retiskenea Warén & Bouchet, 2001
  • Vetulonia Dall, 1913
  1. ^ McLean J. H. (8 tháng 12 năm 1981). "The Galapagos rift limpet Neomphalus: relevance to understanding the evolution of a major paleozoic-mesozoic radiation". Malacologia 21(1-2): 291-336.
08899-neomphaloidea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)