User Tools

Site Tools


08900-lepetodrilus-pustulosus-la-gi

Lepetodrilus pustulosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. pustulosus
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus pustulosus
McLean, 1988

Lepetodrilus pustulosus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lepetodrilus pustulosus McLean, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetodrilus pustulosus tại Wikispecies
08900-lepetodrilus-pustulosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)