User Tools

Site Tools


08902-trochaclis-antarctica-la-gi

Trochaclis antarctica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Họ (familia) Ataphridae
Chi (genus) Trochaclis
Loài (species) T. antarctica
Danh pháp hai phần
Trochaclis antarctica
Thiele, 1912

Trochaclis antarctica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Ataphridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Trochaclis antarctica Thiele, 1912. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Trochaclis antarctica tại Wikispecies
08902-trochaclis-antarctica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)