User Tools

Site Tools


08903-calliotropis-nomismasimilis-la-gi

Calliotropis nomismasimilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. nomismasimilis
Danh pháp hai phần
Calliotropis nomismasimilis
Vilvens, 2007

Calliotropis nomismasimilis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis nomismasimilis Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis nomismasimilis tại Wikispecies
08903-calliotropis-nomismasimilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)