User Tools

Site Tools


08910-parolise-la-gi

Parolise là một đô thị (comune) thuộc tỉnh Avellino trong vùng Campania của Ý. Parolise có diện tích km2, dân số là người (thời điểm ngày 1/5/2009).

08910-parolise-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)