User Tools

Site Tools


08913-lepetodrilus-schrolli-la-gi

Lepetodrilus schrolli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. schrolli
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus schrolli
Beck, 1993

Lepetodrilus schrolli là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Lepetodrilus schrolli Beck, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Lepetodrilus schrolli tại Wikispecies
08913-lepetodrilus-schrolli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)