User Tools

Site Tools


08914-arene-riisei-la-gi

Arene riisei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Angarioidea
Họ (familia) Areneidae
Chi (genus) Arene
Loài (species) A. riisei
Danh pháp hai phần
Arene riisei
Rehder, 1943

Arene riisei là một loài ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Areneidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Arene riisei Rehder, 1943. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Arene riisei tại Wikispecies
08914-arene-riisei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)