User Tools

Site Tools


08915-trochaclis-islandica-la-gi

Trochaclis islandica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Họ (familia) Ataphridae
Chi (genus) Trochaclis
Loài (species) T. islandica
Danh pháp hai phần
Trochaclis islandica
Warren, 1989

Trochaclis islandica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Ataphridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Trochaclis islandica Warén, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 12 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Trochaclis islandica tại Wikispecies
08915-trochaclis-islandica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)