User Tools

Site Tools


08916-laetifautor-rubropunctatum-la-gi

Laetifautor rubropunctatus
Laetifautor rubropunctatus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Laetifautor
Loài (species) L. rubropunctatus
Danh pháp hai phần
Laetifautor rubropunctatus
(A.Adams, 1851)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Calliostoma rubropunctatum (A. Adams, 1851)
  • Ziziphinus rubropunctatus A. Adams, 1851

Laetifautor rubropunctatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ A. Adams, P. Z. S. 1851, p. 167.
  2. ^ a ă Laetifautor rubropunctatum (A. Adams, 1851). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Laetifautor rubropunctatum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Laetifautor rubropunctatus tại Wikimedia Commons

08916-laetifautor-rubropunctatum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)