User Tools

Site Tools


08917-calliostoma-brunneum-la-gi

Calliostoma brunneum
Calliostoma brunneum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. brunneum
Danh pháp hai phần
Calliostoma brunneum
(Dall, 1881)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Calliostoma (Astele) tejedori Aguayo, C.G., 1949
  • Fluxina brunnea Dall, 1881 (original description)

Calliostoma brunneum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 32 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 23 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 1767 m.[2]

  1. ^ Calliostoma brunneum (Dall, 1881). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma brunneum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma brunneum tại Wikimedia Commons

08917-calliostoma-brunneum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)