User Tools

Site Tools


08918-calliotropis-nomisma-la-gi

Calliotropis nomisma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. nomisma
Danh pháp hai phần
Calliotropis nomisma
Vilvens, 2007

Calliotropis nomisma là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis nomisma Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis nomisma tại Wikispecies
08918-calliotropis-nomisma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)