User Tools

Site Tools


08920-lepetodrilus-shannonae-la-gi

Lepetodrilus shannonae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetodriloidea
Họ (familia) Lepetodrilidae
Chi (genus) Lepetodrilus
Loài (species) L. shannonae
Danh pháp hai phần
Lepetodrilus shannonae
Warén & Bouchet, 2009[1]

Lepetodrilus shannonae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Lepetodrilidae.[2]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài

Loài này hiện diện ở miệng phun thủy nhiệt vùng nước sâu sông Congo.[1]

  1. ^ a ă Warén A. & Bouchet P. (2009). "New gastropods from deep-sea hydrocarbon seeps off West Africa". Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 56(23): 2326-2349. doi:10.1016/j.dsr2.2009.04.013
  2. ^ Lepetodrilus shannonae Warén & Bouchet, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
08920-lepetodrilus-shannonae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)