User Tools

Site Tools


08924-calliotropis-ambigua-la-gi

Calliotropis ambigua
Calliotropis ambigua 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) C. ambigua
Danh pháp hai phần
Calliotropis ambigua
Dautzenberg & H. Fischer, 1896
Danh pháp đồng nghĩa[2]
  • Eumargarita rhina Dautzenberg (non Watson), 1889
  • Solariella ambigua Dautzenberg & H. Fischer, 1896[1]

Calliotropis ambigua là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Solariella ambigua Dautzenberg & H. Fischer, 1896. World Register of Marine Species, truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă Solariella ambigua Dautzenberg & H. Fischer, 1896. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis ambigua tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliotropis ambigua tại Wikimedia Commons

08924-calliotropis-ambigua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)