User Tools

Site Tools


08927-adeuomphalus-ammoniformis-la-gi

Adeuomphalus ammoniformis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Adeuomphalus
Loài (species) A. ammoniformis
Danh pháp hai phần
Adeuomphalus ammoniformis
(Seguenza, 1876)

Adeuomphalus ammoniformis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Adeuomphalus ammoniformis (Seguenza, 1876). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Adeuomphalus ammoniformis tại Wikispecies
08927-adeuomphalus-ammoniformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)