User Tools

Site Tools


08929-eudaronia-aperta-la-gi

Eudaronia aperta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Eudaronia
Loài (species) E. aperta
Danh pháp hai phần
Eudaronia aperta
(Sykes, 1925)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Adeuomphalus laevis Rindone 1990
  • Homalogyra aperta Sykes 1925 (original combination)

Eudaronia aperta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

vùng biển châu Âu[2]

  1. ^ Sykes E. R. (1925). "On the mollusca procured during the "Porcupine" expeditions 1869-70. Supplemental notes, part V". Proceedings of the Malacological Society of London 16: 181-193.
  2. ^ a ă Eudaronia aperta (Sykes, 1925). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Eudaronia aperta tại Wikispecies
08929-eudaronia-aperta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)