User Tools

Site Tools


08930-sts-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08930-sts-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​STS</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​CTC</​i>​) là một kênh truyền hình thương mại có trụ sở tại Moskva. Đây là đài truyền hình có số lượng người xem đông thứ 4 tại Nga. Các chương trình mua bản quyền từ truyền hình Mỹ rất được ưa chuộng trên STS, một điều khá phổ biến trên truyền hình Nga.
 +</​p><​p>​Show truyền hình thành công đầu tiên của hãng là <​i>​Cô trông trẻ dịu dàng của tôi</​i>​ (mua bản quyền <​i>​Cô trông trẻ</​i>​ của Mỹ). Tiếp theo là các chương trình ăn khách khác của nước ngoài như bộ phim nổi tiếng "​Desperate Housewife"​ (Những bà nội trợ lo lắng khát khao), hay "Who is the boss?" (Ai là ông chủ ?). Gần đây nhất là bộ phim đầy nhân văn <​i>​Katya xấu xí</​i>​ được dựa theo bộ phim hài được yêu thích của Colombia <​i>​Betty xấu xí</​i>​.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD_h.C3.ACnh_th.C3.A0nh_v.C3.A0_ph.C3.A1t_tri.E1.BB.83n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Lịch_sử_hình_thành_và_phát_triển">​Lịch sử hình thành và phát triển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li><​b>​Thể loại:</​b>​ truyền hình trực tiếp qua vệ tinh/cáp và DVB-T.</​li>​
 +<​li><​b>​Phủ sóng:</​b>​ Liên bang Nga và một số nước thuộc Khối Thịnh vượng chung.</​li>​
 +<​li><​b>​Chủ sở hữu:</​b>​ Công ty truyền thông STS.</​li>​
 +<​li><​b>​Đồng chủ tịch:</​b>​ Hans-Holger Albrecht và Peter Aven.</​li>​
 +<​li><​b>​Lên sóng:</​b>​ tháng 12/​1996.</​li></​ul>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181011001251
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.130 seconds
 +Preprocessor visited node count: 934/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5874/​2097152 bytes
 +Template argument size: 270/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 112.766 ​     1 -total
 + ​60.60% ​  ​68.340 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_TV_channel
 + ​50.20% ​  ​56.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.62% ​  ​26.631 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Official
 + ​10.57% ​  ​11.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  8.78%    9.903      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  8.60%    9.698      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​RUS
 +  6.13%    6.910      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  4.58%    5.170      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Russia
 +  3.73%    4.211      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​792447-0!canonical and timestamp 20181011001251 and revision id 26369930
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08930-sts-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)