User Tools

Site Tools


08934-haliotis-mykonosensis-la-gi

Haliotis mykonosensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. mykonosensis
Danh pháp hai phần
Haliotis mykonosensis
Owen, Hanavan & Hall, 2001

Haliotis mykonosensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Haliotis mykonosensis Owen, Hanavan & Hall, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis mykonosensis tại Wikispecies
08934-haliotis-mykonosensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)