User Tools

Site Tools


08936-solariella-amabilis-la-gi

Solariella amabilis
Solariella amabilis 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. amabilis
Danh pháp hai phần
Solariella amabilis
(Jeffreys, 1865)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Machaeroplax hidalgoi Fischer P. 1882
  • Trochus amabilis Jeffreys, 1865 (original combination)
  • Trochus amabilis var. affinis Friele, 1877

Solariella amabilis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Solariella amabilis (Jeffreys, 1865). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Solariella amabilis tại Wikimedia Commons

08936-solariella-amabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)