User Tools

Site Tools


08938-pseudominolia-nedyma-la-gi

Pseudominolia nedyma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Pseudominolia
Loài (species) P. nedyma
Danh pháp hai phần
Pseudominolia nedyma
(Melvill, 1897)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Minolia nedyma Melvill, 1897
  • Pseudominolia nedyma Bosch et al., 1995

Pseudominolia nedyma là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Pseudominolia nedyma (Melvill, 1897). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudominolia nedyma tại Wikispecies
08938-pseudominolia-nedyma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)