User Tools

Site Tools


08941-ganesa-chi-c-bi-n-la-gi

Ganesa
Ganesa nitidiuscula 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Ganesa
Jeffreys, 1883
Loài điển hình
Ganesa nitidiuscula Jeffreys, J.G., 1883

Ganesa là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Ganesa gồm có:

  • Ganesa bujnitzkii (Gorbunov, 1946)[2]
  • Ganesa nitidiuscula Jeffreys, 1883[3]
  1. ^ Ganesa . World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Ganesa bujnitzkii (Gorbunov, 1946). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Ganesa nitidiuscula Jeffreys, 1883. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
08941-ganesa-chi-c-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)