User Tools

Site Tools


08942-margarites-olivaceus-la-gi

Margarites olivaceus
Margarites olivaceus marginatus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Margaritinae
Chi (genus) Margarites
Loài (species) M. olivaceus
Danh pháp hai phần
Margarites olivaceus
(T. Brown, 1827)
Danh pháp đồng nghĩa

Margarites olivaceus, common name the eastern olive margarite, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Phương tiện liên quan tới Margarites olivaceus tại Wikimedia Commons

08942-margarites-olivaceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)