User Tools

Site Tools


08943-turbo-angelvaldesi-la-gi

Turbo angelvaldesi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Turbininae
Chi (genus) Turbo
Loài (species) T. angelvaldesi
Danh pháp hai phần
Turbo angelvaldesi
Ortea & Espinosa, 1996
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Turbo (Senectus) angelvaldesi Ortea & Espinosa, 1996

Turbo angelvaldesi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 45.6 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 43 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 43 m.[2]

  1. ^ a ă Turbo angelvaldesi Ortea & Espinosa, 1996. World Register of Marine Species, truy cập 20 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Turbo angelvaldesi tại Wikispecies
08943-turbo-angelvaldesi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)