User Tools

Site Tools


08945-la-liga-1956-57-la-gi

La Liga 1956-57 là mùa giải thứ 26 của La Liga kể từ khi nó được thành lập, Mùa giải bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 1956 và kết thúc vào ngày 21 tháng 4 năm 1957. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:

Vị trí các clb tham dự La Liga 1956–57
La Liga 1956-57 trên bản đồ Quần đảo Canary
Las Palmas
Vị trí các clb tham dự La Liga 1956-57 (quần đảo Canary)

1CD España Industrial được đổi tên thành CD Condal vào năm 1956.

08945-la-liga-1956-57-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)