User Tools

Site Tools


08948-alconera-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08948-alconera-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Alconera</​span><​br/><​span class="​nickname"​ style="​font-size:​78%">​Alconera</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Hình nền trời của" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Alconera-Badajoz_03.JPG/​250px-Alconera-Badajoz_03.JPG"​ width="​250"​ height="​167"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Alconera-Badajoz_03.JPG/​375px-Alconera-Badajoz_03.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Alconera-Badajoz_03.JPG/​500px-Alconera-Badajoz_03.JPG 2x" data-file-width="​5184"​ data-file-height="​3456"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Flag_of_Alconera_Spain.svg/​100px-Flag_of_Alconera_Spain.svg.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Flag_of_Alconera_Spain.svg/​150px-Flag_of_Alconera_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​Flag_of_Alconera_Spain.svg/​200px-Flag_of_Alconera_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Escudo_de_Alconera.svg/​100px-Escudo_de_Alconera.svg.png"​ width="​100"​ height="​175"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Escudo_de_Alconera.svg/​150px-Escudo_de_Alconera.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Escudo_de_Alconera.svg/​200px-Escudo_de_Alconera.svg.png 2x" data-file-width="​550"​ data-file-height="​960"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Alconera trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​28.668%;​left:​48.201%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Alconera"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Alconera"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​23px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​35px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ </​span>​Tây Ban Nha</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Vùng</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +<img alt="​Provincia de Badajoz - Bandera.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Provincia_de_Badajoz_-_Bandera.svg/​20px-Provincia_de_Badajoz_-_Bandera.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Provincia_de_Badajoz_-_Bandera.svg/​30px-Provincia_de_Badajoz_-_Bandera.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Provincia_de_Badajoz_-_Bandera.svg/​40px-Provincia_de_Badajoz_-_Bandera.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/>​ Badajoz</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Quận (<​i>​comarca</​i>​)</​th><​td>​
 +Zafra - Río Bodión</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Alconera <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Chính quyền<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng</​th><​td>​
 +Manuel Galea Santos (PSOE)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất liền</​th><​td>​
 +32,​7 km<​sup>​2</​sup>​ (126 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +516 m (1,​693 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +0/​km<​sup>​2</​sup>​ (0/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +CET (UTC+1)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +CEST (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td class="​adr">​
 +<span class="​postal-code">​06393</​span></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tên gọi dân cư</​th><​td>​
 +Alcotrosos/​as</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Thánh bảo trợ</​th><​td>​
 +San Pedro de Verona</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +Ayuntamiento de Alconera</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Alconera</​b>​ là một đô thị ở tỉnh Badajoz, cộng đồng tự trị Extremadura,​ Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2010 của Viện thống kê Tây Ban Nha  (INE), đô thị này có dân số là 728 người. Diện tích đô thị này là 32,7 ki-lô-mét vuông. Đô thị này nằm ở độ cao 516 m trên mực nước biển.
 +</p>
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Đô thị ở Badajoz</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Acedera <​b>​·</​b> ​ Aceuchal <​b>​·</​b> ​ Ahillones <​b>​·</​b> ​ Alange <​b>​·</​b> ​ Alburquerque <​b>​·</​b> ​ Alconchel <​b>​·</​b> ​ Alconera <​b>​·</​b> ​ Aljucén <​b>​·</​b> ​ Almendral <​b>​·</​b> ​ Almendralejo <​b>​·</​b> ​ Arroyo de San Serván <​b>​·</​b> ​ Atalaya <​b>​·</​b> ​ Azuaga <​b>​·</​b> ​ Badajoz <​b>​·</​b> ​ Barcarrota <​b>​·</​b> ​ Baterno <​b>​·</​b> ​ Benquerencia de la Serena <​b>​·</​b> ​ Berlanga <​b>​·</​b> ​ Bienvenida <​b>​·</​b> ​ Bodonal de la Sierra <​b>​·</​b> ​ Burguillos del Cerro <​b>​·</​b> ​ Cabeza del Buey <​b>​·</​b> ​ Cabeza la Vaca <​b>​·</​b> ​ Calamonte <​b>​·</​b> ​ Calera de León <​b>​·</​b> ​ Calzadilla de los Barros <​b>​·</​b> ​ Campanario <​b>​·</​b> ​ Campillo de Llerena <​b>​·</​b> ​ Capilla <​b>​·</​b> ​ Carmonita <​b>​·</​b> ​ Casas de Don Pedro <​b>​·</​b> ​ Casas de Reina <​b>​·</​b> ​ Castilblanco <​b>​·</​b> ​ Castuera <​b>​·</​b> ​ Cheles <​b>​·</​b> ​ Cordobilla de Lácara <​b>​·</​b> ​ Corte de Peleas <​b>​·</​b> ​ Don Benito <​b>​·</​b> ​ Don Álvaro <​b>​·</​b> ​ El Carrascalejo <​b>​·</​b> ​ Entrín Bajo <​b>​·</​b> ​ Esparragalejo <​b>​·</​b> ​ Esparragosa de Lares <​b>​·</​b> ​ Esparragosa de la Serena <​b>​·</​b> ​ Feria <​b>​·</​b> ​ Fregenal de la Sierra <​b>​·</​b> ​ Fuenlabrada de los Montes <​b>​·</​b> ​ Fuente de Cantos <​b>​·</​b> ​ Fuente del Arco <​b>​·</​b> ​ Fuente del Maestre <​b>​·</​b> ​ Fuentes de León <​b>​·</​b> ​ Garbayuela <​b>​·</​b> ​ Garlitos <​b>​·</​b> ​ Granja de Torrehermosa <​b>​·</​b> ​ Guareña <​b>​·</​b> ​ Helechosa de los Montes <​b>​·</​b> ​ Herrera del Duque <​b>​·</​b> ​ Higuera de Llerena <​b>​·</​b> ​ Higuera de Vargas <​b>​·</​b> ​ Higuera de la Serena <​b>​·</​b> ​ Higuera la Real <​b>​·</​b> ​ Hinojosa del Valle <​b>​·</​b> ​ Hornachos <​b>​·</​b> ​ Jerez de los Caballeros <​b>​·</​b> ​ La Albuera <​b>​·</​b> ​ La Codosera <​b>​·</​b> ​ La Coronada <​b>​·</​b> ​ La Garrovilla <​b>​·</​b> ​ La Haba <​b>​·</​b> ​ La Lapa <​b>​·</​b> ​ La Morera <​b>​·</​b> ​ La Nava de Santiago <​b>​·</​b> ​ La Parra <​b>​·</​b> ​ La Roca de la Sierra <​b>​·</​b> ​ La Zarza <​b>​·</​b> ​ Llera <​b>​·</​b> ​ Llerena <​b>​·</​b> ​ Lobón <​b>​·</​b> ​ Los Santos de Maimona <​b>​·</​b> ​ Magacela <​b>​·</​b> ​ Maguilla <​b>​·</​b> ​ Malcocinado <​b>​·</​b> ​ Malpartida de la Serena <​b>​·</​b> ​ Manchita <​b>​·</​b> ​ Medellín <​b>​·</​b> ​ Medina de las Torres <​b>​·</​b> ​ Mengabril <​b>​·</​b> ​ Mérida <​b>​·</​b> ​ Mirandilla <​b>​·</​b> ​ Monesterio <​b>​·</​b> ​ Montemolín <​b>​·</​b> ​ Monterrubio de la Serena <​b>​·</​b> ​ Montijo <​b>​·</​b> ​ Navalvillar de Pela <​b>​·</​b> ​ Nogales <​b>​·</​b> ​ Oliva de Mérida <​b>​·</​b> ​ Oliva de la Frontera <​b>​·</​b> ​ Olivenza (<​i>​de facto</​i>/​claimed <i>de jure</​i>​) <​b>​·</​b> ​ Orellana de la Sierra <​b>​·</​b> ​ Orellana la Vieja <​b>​·</​b> ​ Palomas <​b>​·</​b> ​ Peñalsordo <​b>​·</​b> ​ Peraleda del Zaucejo <​b>​·</​b> ​ Puebla de Alcocer <​b>​·</​b> ​ Puebla de Obando <​b>​·</​b> ​ Puebla de Sancho Pérez <​b>​·</​b> ​ Puebla de la Calzada <​b>​·</​b> ​ Puebla de la Reina <​b>​·</​b> ​ Puebla del Maestre <​b>​·</​b> ​ Puebla del Prior <​b>​·</​b> ​ Pueblonuevo del Guadiana <​b>​·</​b> ​ Quintana de la Serena <​b>​·</​b> ​ Reina <​b>​·</​b> ​ Rena <​b>​·</​b> ​ Retamal de Llerena <​b>​·</​b> ​ Ribera del Fresno <​b>​·</​b> ​ Risco <​b>​·</​b> ​ Salvaleón <​b>​·</​b> ​ Salvatierra de los Barros <​b>​·</​b> ​ San Pedro de Mérida <​b>​·</​b> ​ San Vicente de Alcántara <​b>​·</​b> ​ Sancti-Spíritus <​b>​·</​b> ​ Santa Amalia <​b>​·</​b> ​ Santa Marta <​b>​·</​b> ​ Segura de León <​b>​·</​b> ​ Siruela <​b>​·</​b> ​ Solana de los Barros <​b>​·</​b> ​ Talarrubias <​b>​·</​b> ​ Talavera la Real <​b>​·</​b> ​ Táliga (<​i>​de facto</​i>/​tuyên bố <i>de jure</​i>​) <​b>​·</​b> ​  ​Tamurejo <​b>​·</​b> ​ Torre de Miguel Sesmero <​b>​·</​b> ​ Torremayor <​b>​·</​b> ​ Torremejía <​b>​·</​b> ​ Trasierra <​b>​·</​b> ​ Trujillanos <​b>​·</​b> ​ Usagre <​b>​·</​b> ​ Valdecaballeros <​b>​·</​b> ​ Valdelacalzada <​b>​·</​b> ​ Valdetorres <​b>​·</​b> ​ Valencia de las Torres <​b>​·</​b> ​ Valencia del Mombuey <​b>​·</​b> ​ Valencia del Ventoso <​b>​·</​b> ​ Valle de Matamoros <​b>​·</​b> ​ Valle de Santa Ana <​b>​·</​b> ​ Valle de la Serena <​b>​·</​b> ​ Valverde de Burguillos <​b>​·</​b> ​ Valverde de Leganés <​b>​·</​b> ​ Valverde de Llerena <​b>​·</​b> ​ Valverde de Mérida <​b>​·</​b> ​ Villafranca de los Barros <​b>​·</​b> ​ Villagarcía de la Torre <​b>​·</​b> ​ Villagonzalo <​b>​·</​b> ​ Villalba de los Barros <​b>​·</​b> ​ Villanueva de la Serena <​b>​·</​b> ​ Villanueva del Fresno <​b>​·</​b> ​ Villar de Rena <​b>​·</​b> ​ Villar del Rey <​b>​·</​b> ​ Villarta de los Montes <​b>​·</​b> ​ Zafra <​b>​·</​b> ​ Zahínos <​b>​·</​b> ​ Zalamea de la Serena <​b>​·</​b> ​ Zarza-Capilla</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Extremadura"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Flag_of_Extremadura_%28with_coat_of_arms%29.svg/​50px-Flag_of_Extremadura_%28with_coat_of_arms%29.svg.png"​ width="​50"​ height="​33"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Flag_of_Extremadura_%28with_coat_of_arms%29.svg/​75px-Flag_of_Extremadura_%28with_coat_of_arms%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Flag_of_Extremadura_%28with_coat_of_arms%29.svg/​100px-Flag_of_Extremadura_%28with_coat_of_arms%29.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
  
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​30px-Flag_of_Spain.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​45px-Flag_of_Spain.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Spain.svg/​60px-Flag_of_Spain.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​500"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề Tây Ban Nha  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181025135957
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.380 seconds
 +Real time usage: 0.488 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3733/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 67636/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5003/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.114/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.81 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 387.642 ​     1 -total
 + ​88.47% ​ 342.944 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_T&​acirc;​y_Ban_Nha
 + ​86.61% ​ 335.743 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​69.63% ​ 269.928 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.39%   ​28.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.21%   ​27.933 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Municipalities_in_Badajoz
 +  6.67%   ​25.862 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.55%   ​25.377 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.86%   ​22.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  5.79%   ​22.443 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​793620-0!canonical and timestamp 20181025135956 and revision id 17797075
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
08948-alconera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)