User Tools

Site Tools


08953-pseudominolia-tramieri-la-gi

Pseudominolia tramieri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Pseudominolia
Loài (species) P. tramieri
Danh pháp hai phần
Pseudominolia tramieri
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Pseudominolia tramieri là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Pseudominolia tramieri Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudominolia tramieri tại Wikispecies
08953-pseudominolia-tramieri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)