User Tools

Site Tools


08954-gibbula-beckeri-la-gi

Gibbula beckeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. beckeri
Danh pháp hai phần
Gibbula beckeri
G.B. Sowerby III, 1901

Gibbula beckeri là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Gibbula beckeri G.B. Sowerby III, 1901. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula beckeri tại Wikispecies
08954-gibbula-beckeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)