User Tools

Site Tools


08960-la-liga-1957-58-la-gi

Vị trí các clb tham dự La Liga 1957–58
La Liga 1957-58 trên bản đồ Quần đảo Canary
Las Palmas
Vị trí các clb tham dự La Liga 1957-58 (quần đảo Canary)

La Liga 1957-58 là mùa giải thứ 27 của La Liga kể từ khi giải đấu được thành lập. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:

08960-la-liga-1957-58-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)