User Tools

Site Tools


08967-lodderia-eumorpha-la-gi

Lodderia eumorpha
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Liotiidae
Phân họ (subfamilia) Liotiinae
Chi (genus) Lodderia
Loài (species) L. eumorpha
Danh pháp hai phần
Lodderia eumorpha
(Suter, 1908)
Danh pháp đồng nghĩa
Cyclostrema eumorpha Suter, 1908

Lodderia eumorpha là một loài ốc biển nhỏ, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Liotiidae.

There is also a subspecies:

  • Lodderia eumorpha cookiana
  • Powell A. W. B., New Zealand Mollusca, William Collins Publishers Ltd, Auckland, New Zealand 1979 ISBN 0-00-216906-1
08967-lodderia-eumorpha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)