User Tools

Site Tools


08969-minolia-tabakotanii-la-gi

Minolia tabakotanii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Minolia
Loài (species) M. tabakotanii
Danh pháp hai phần
Minolia tabakotanii
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Minolia tabakotanii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Minolia tabakotanii Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Minolia tabakotanii tại Wikispecies
08969-minolia-tabakotanii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)