User Tools

Site Tools


08970-callumbonella-la-gi

Callumbonella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Callumbonella
Thiele, 1924
Loài điển hình
Gibbula gorgonarum P. Fischer, 1883
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Umbotrochus Thiele, 1924

Callumbonella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Callumbonella gồm có:

  • Callumbonella namibiensis Rolan, Gonzalez-Porto & de Matos-Pita, 2009[2]
  • Callumbonella suturalis (Philippi, 1836)[3]
  1. ^ a ă Callumbonella Thiele, 1924. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Callumbonella namibiensis Rolan, Gonzalez-Porto & de Matos-Pita, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  3. ^ Callumbonella suturalis (Philippi, 1836). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
08970-callumbonella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)