User Tools

Site Tools


08971-pseudostomatella-coccinea-la-gi

Pseudostomatella coccinea
Pseudostomatella coccinea.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Stomatellinae
Chi (genus) Pseudostomatella
Loài (species) P. coccinea
Danh pháp hai phần
Pseudostomatella coccinea
(A. Adams, 1850)[1]
Danh pháp đồng nghĩa

Stomatella coccinea A. Adams, 1850

Pseudostomatella coccinea là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ A. Adams., P. S. Z. 1850, p. 33
  2. ^ Pseudostomatella coccinea (A. Adams, 1850). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudostomatella coccinea tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Pseudostomatella coccinea tại Wikimedia Commons

08971-pseudostomatella-coccinea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)