User Tools

Site Tools


08972-gibbula-adriatica-la-gi

Gibbula adriatica
Gibbula adriatica 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. adriatica
Danh pháp hai phần
Gibbula adriatica
(Philippi, 1844)
Danh pháp đồng nghĩa

Gibbula adriatica là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Gibbula adriatica (Philippi, 1844). World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Gibbula adriatica tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Gibbula adriatica tại Wikimedia Commons

08972-gibbula-adriatica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)