User Tools

Site Tools


08973-adeuomphalus-guillei-la-gi

Adeuomphalus guillei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Adeuomphalus
Loài (species) A. guillei
Danh pháp hai phần
Adeuomphalus guillei
Kano, Chikyu & Warén, 2009[1]

Adeuomphalus guillei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Kano, Chikyu & Warén (2009). Journal of Molluscan Studies 75 (4): 397-418. World Register of Marine Species, accessed ngày 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Adeuomphalus guillei Kano, Chikyu & Warén, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Adeuomphalus guillei tại Wikispecies
08973-adeuomphalus-guillei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)