User Tools

Site Tools


08982-elena-vaenga-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08982-elena-vaenga-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background-color:#​a9a9a9;">​Elena Vaenga</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghệ danh</​th><​td>​
 +Elena Vladimirovna Vaenga</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​a9a9a9;">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +Elena Vladimirovna Khruleova<​br/>​27 tháng 1, 1977 <span class="​noprint">​(41 tuổi)</​span><​br/>​Snezhnogorsk,​ Murmansk, Liên Xô</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc tịch</​th><​td>​
 +Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lĩnh vực</​th><​td>​
 +Âm nhạc</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​a9a9a9;">​Sự nghiệp nghệ sĩ</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trào lưu</​th><​td>​
 +folk-rock, Chanson, ballad, romance</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tác phẩm nổi bật</​th><​td>​
 +"​Người Di-gan"​ (<​i>​Цыган</​i>​),​ "​Sương khói" (<​i>​Курю</​i>​),​ "Phi trường"​ (<​i>​Аэропорт</​i>​)...</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"/></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​a9a9a9;">​Giải thưởng</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Đĩa vàng (Nga) 2009, 2010</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Elena Vaenga</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Еле́на Ва́енга</​i>;​ sinh năm 1977) là một nữ nghệ sĩ Nga nổi tiếng. Cô là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, đồng thời là một diễn viên được nhiều người biết đến tại Nga.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Elena,​ còn được viết là <​b>​Yelena</​b>,​ có tên khai sinh là <​b>​Elena Vladimirovna Khrulyova</​b>​ (<​i>​Елена Владимировна Хрулёва</​i>​),​ sinh ngày 27 tháng 1 năm 1977, tại Snezhnogorsk,​ Murmansk, Liên Xô. Ông ngoại cô là một Chuẩn đô đốc Hạm đội Phương Bắc Liên Xô, Vasily Semyonovich Zhuravel (<​i>​Василий Семёнович Журавель</​i>​).<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Elena biểu lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm. "​Những chú chim bồ câu" (<​i>​Голуби</​i>​) là bài hát đầu tiên được cô sáng tác khi mới lên 9, đã giành được một giải thưởng trong liên hoan các nhà sáng tác trẻ Liên Xô được tổ chức tại Murmansk. Nhờ đó, cô đã nhận được một suất đào tạo về nhạc cổ điển tại địa phương.
 +</​p><​p>​Sau khi tốt nghiệp Trung học, gia đình cô dời đến sống tại Sankt-Peterburg và theo học ngành biểu diễn piano và giáo viên thanh nhạc tại Nhạc viện N.A. Rimsky-Korsakov.
 +</​p><​p>​Elena tham gia biểu diễn hòa nhạc từ năm 19 tuổi. Năm 1998, cô chiến thắng trong cuộc thi "Bài hát được yêu thích của năm" của Sankt-Peterburg với bài hát "​Người Di-gan"​. Sau khi tốt nghiệp tại Nhạc viện N.A. Rimsky-Korsakov,​ cô tiếp tục theo học một khóa học của G. Trostianetsky tại Học viện Sân khấu Sankt-Peterburg để thỏa mong ước thuở nhỏ là trở thành diễn viên. Tuy nhiên, việc học chỉ kéo dài được 2 tháng thì cô nhận được lời mời đến Matxcơva để thu âm album đầu tay.
 +</​p><​p>​Trong album đầu tiên, Elena hát các sáng tác của các một số nghệ sĩ Nga nổi tiếng lúc bấy giờ như Alexander Marshall, Tatiana Tishinskaja... Cô hoạt động ở Matxcơva trong một năm, sau đó trở lại Sankt-Peterburg. Tại đây, cô theo học khoa Nghệ thuật Sân khấu tại Học viện Kinh tế, Chính sách và Pháp luật Baltic và tốt nghiệp vào năm 2000.
 +</​p><​p>​Elena tiếp tục trở tại với sự nghiệp biểu diễn. Năm 2002, cô đạt giải thưởng "Bài hát trang nhã". Cô trở thành một ca sĩ được yêu thích, thường xuyên biểu diễn với Dàn hợp tấu Tháng Mười.
 +</​p><​p>​Năm 2009, cô đoạt giải "Đĩa vàng" với nhạc phẩm "​Sương khói" (<​i>​Курю</​i>​). Năm sau, cô tiếp tục giành được giải "Dĩa vàng" với nhạc phẩm "Phi trường"​ (<​i>​Аэропорт</​i>​).
 +</p>
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Elena Vaenga</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181030025140
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.150 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1217/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14245/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2054/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 443/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.27 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 125.052 ​     1 -total
 + ​71.10% ​  ​88.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ngh&#​7879;​_s&#​297;​
 + ​67.66% ​  ​84.608 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​65.94% ​  ​82.454 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ngh&#​7879;​_s&#​297;/​ngu&#​7891;​n
 + ​12.05% ​  ​15.067 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_ngh&#​7879;​_s&#​297;/​s&#​7921;​_nghi&#​7879;​p
 + ​10.55% ​  ​13.197 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 + ​10.01% ​  ​12.514 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Nga
 +  8.83%   ​11.040 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  8.76%   ​10.953 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  7.44%    9.305      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794004-0!canonical and timestamp 20181030025140 and revision id 26604627
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08982-elena-vaenga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)