User Tools

Site Tools


08986-gibbula-adansonii-la-gi

Gibbula adansonii
Gibbula adansonii 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Phân họ (subfamilia) Trochinae
Chi (genus) Gibbula
Loài (species) G. adansonii
Danh pháp hai phần
Gibbula adansonii
(Payraudeau, 1826) [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Gibbula adansonii là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Phương tiện liên quan tới Gibbula adansonii tại Wikimedia Commons

08986-gibbula-adansonii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)