User Tools

Site Tools


08987-adeuomphalus-trochanter-la-gi

Adeuomphalus trochanter
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Adeuomphalus
Loài (species) A. trochanter
Danh pháp hai phần
Adeuomphalus trochanter
Warén & Bouchet, 2001[1]

Adeuomphalus trochanter là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Warén & Bouchet (2001). The Veliger 44 (2): 116-231. World Register of Marine Species, accessed ngày 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Adeuomphalus trochanter Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Adeuomphalus trochanter tại Wikispecies
08987-adeuomphalus-trochanter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)