User Tools

Site Tools


08988-granigyra-la-gi

Granigyra là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Turbinidae.[1]

Các loài trong chi Granigyra gồm có:

  1. ^ Granigyra Dall, 1889. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Granigyra arenosa Warén, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Granigyra granulifera Warén, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Granigyra limata (Dall, 1889). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ Granigyra oblatogyra De Souza & Pimenta, 2002. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  6. ^ Granigyra pruinosa (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  7. ^ Granigyra tenera (Jeffreys, 1883). World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
08988-granigyra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)