User Tools

Site Tools


08991-la-liga-1958-59-la-gi

Vị trí các clb tham dự La Liga 1958–59
La Liga 1958-59 trên bản đồ Quần đảo Canary
Las Palmas
Vị trí các clb tham dự La Liga 1958-59 (quần đảo Canary)

La Liga 1958-59 là mùa giải thứ 28 của La Liga kể từ khi giải đấu được thành lập,giải bao gồm các câu lạc bộ sau:

08991-la-liga-1958-59-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)