User Tools

Site Tools


08993-thi-n-ho-ng-higashiyama-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

08993-thi-n-ho-ng-higashiyama-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Thiên hoàng Higashiyama</​b><​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​東山天皇</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Đông Sơn Thiên hoàng)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Higashiyama-tennō</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span>,​ ngày 21 tháng 10 năm 1675 - ngày 16 tháng 1 năm 1710</​span>​)</​span>​ là vị Thiên hoàng thứ 113 của Nhật Bản<​sup id="​cite_ref-kunaicho_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ theo Danh sách Thiên hoàng truyền thống.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Higashiyama trị vì từ năm 1687 cho đến năm 1709.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Trước khi Higashiyama lên nối hoàng vị (<​i>​kōi</​i>​),​ tên húy (<​i>​imina</​i>​) của ông là Asahito<​span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​朝仁</​span><​span class="​t_nihongo_norom"​ style="​display:​none"><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji">​Asahito</​span></​i></​span><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>​ hay Tomohito<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ và tước hiệu của ông trước khi lên ngôi là <​i>​Ngũ Cung</​i>​ (<​i>​Go-no-miya</​i>,​ 五宮).
 +</​p><​p>​Ông là con trai thứ năm của Thiên hoàng Reigen với hoàng hậu Fujiwara no Muneko<​sup id="​cite_ref-Ponsonby-Fane,​_Imperial_House_p._117_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 1682, ông được cha phong làm Thái tử kế vị<sup id="​cite_ref-Ponsonby-Fane,​_Imperial_House_p._117_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ngày 2 tháng 5 năm 1687, Thiên hoàng Reigen chính thức thoái vị và con trai ông là thân vương Tomohito lên ngôi, lấy hiệu là Thiên hoàng Higashiyama. Ông sử dụng lại niên hiệu của cha, lập thành niên hiệu <​i>​Jōkyō nguyên niên</​i>​(1687 - 1688).
 +</​p><​p>​Nam 1688, Tokugawa Yoshimune cho sửa đổi một số nghi thức, lễ lạt của đám tang (Fuku-kiju-ryō);​ điều chỉnh quy tắc ứng xử của người dân để tổ chức đám tang cho tốt<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Tháng 12/1688, <​i>​Daijō-sai</​i>,​ một nghi lễ bí truyền của Shinto của người dân Nhật vốn bị cấm đoán dưới thời Thiên hoàng Go-Kashiwabara,​ nay được Shogun là Tokugawa Yoshimune cho phép khôi phục lại. Nghi lễ này được thực hiện một lần duy nhất vào lúc Thiên hoàng đăng quang ngôi vị<sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ngày 16 tháng 9 năm 1689, bác sĩ người Đức là Engelbert Kaempfer (1651 - 1706) cập bến ở đảo Dejima của nước Nhật. Do chính sách của Mạc phủ Tokugawa cấm chỉ người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản (trừ người Hà Lan), nên ông phải xưng là "​người Hà Lan" trong các giao dịch với người Nhật. Bất chấp những rắc rối và khó khăn do chính sách Sakoku (Tỏa quốc) của Shogun, Kaempfer chỉ được làm việc tại Thương quán Hà-Lan ở Nagasaki. Ở Nagasaki được 2 năm (1689 - 1691), Kaempfer đi vòng quanh nước Nhật và ông tập trung tài liệu, viết một quyển sách có tên <​i>​Nihonshi</​i>​ (Nhật Bản Chí). Quyển sách này đề cập đến đến lịch sử, địa lý và văn hóa của Nhật và rất nổi tiếng. Cũng vào lúc này, trong những chương sách của Kaempfer nói về chính sách ngoại giao của Nhật Bản mà Shidzuki Tadao đã dịch, đã có từ Sakoku (Tỏa quốc). Có lẽ đây là lần đầu tiên chữ này đã được dùng để nói về chính sách bế quan tỏa cảng của Nhật (Sakokuron = Tỏa quốc luận) mà cho đến nay qua hai triều Minh Thanh chỉ được người Nhật gọi là “Hải cấm” (giản lược từ Hạ hải thông phiên cấm)<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​. Quyển sách này tỏ ra hữu ích với các nhà Đông phương học khi họ nghiên cứu về Nhật Bản<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 1695, Mạc phủ ra lệnh đúc <​i>​đồng tiền Genroku</​i>​ và khắc hình các nhân vật (gen) vào mặt đồng xu<sup id="​cite_ref-Titsingh,​_p._415_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup>​. Đồng tiền Genroku này là sự cải biên từ đồng xu Keichō koban, vốn được Tokugawa Ieyasu cho phép ban hành năm 1601. Đồng tiền có dạng hình thoi kết hợp hình bầu dục, nặng 17.89g<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​. Theo quan điểm của chính quyền Mạc phủ, loại tiền này được dùng để trả cho việc nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ của Trung Quốc vào Nhật Bản, nhiều nhất là lụa<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup>​. Đồng tiền Genroku được tính theo đơn vị là <​i>​ryō</​i>​. Theo quy định của chính quyền Tokugawa để tránh cho đồng tiền này bị phá giá, đồng tiền đã được điều chỉnh là 1 đồng ryō bằng 60 <​i>​monme</​i>​ bạc (tương đương 225 gram), bằng tương đương với 1 koku gạo, và 1 đồng ryō so với giá trị thực tế tương đương 120,​000-130,​000 Yên<sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p><​p>​Năm 1697, bản đồ về Nhật Bản được vẽ và xuất bản lần thứ 4, nhưng được coi kém hơn so với các bản đồ được vẽ các lần đầu tiên (1605<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup>​ - 1639).<​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup>​ Bản đồ Genroku này đã được sửa chữa năm 1719 (Kyoho 4) bởi nhà toán học Tatebe Katahiro (1644-1739),​ sử dụng các đỉnh núi cao như điểm tham chiếu. Bản đồ này có tỉ lệ xích 1: 21.600<​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 1697 - 1698, thủ đô Edo của Mạc phủ bị cháy lớn. Sau trận hỏa hoạn năm 1698, một hội trường lớn được xây dựng trong đền thờ Kan'​ei-ji ở núi Hiei, ngôi đền lớn thứ hai của giáo phái Thiên Thai tông sau đền Enryaku-ji ở núi Hiei gần Heian-kyo)<​sup id="​cite_ref-Titsingh,​_p._415_10-1"​ class="​reference">​[10]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm 1701, sự kiện Ako diễn ra khi Bốn mươi bảy Ronin nổi dậy giết quan tòa Kira Yoshinaka vì ông ta đã nhục mạ chủ tướng của mình. Sự kiện này thể hiện rõ lòng trung thành, sự hy sinh của các võ sĩ (samurai) thời bấy giờ.
 +</​p><​p>​Năm 1703, động đất ở Edo làm các lâu đài và thành quách của Shogun bị phá hủy<​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup>​. Ngay 29 tháng 11 âm lịch, cháy lớn làm phá hủy phần lớn thành phố Edo<sup id="​cite_ref-Titsingh,​_p._415_10-2"​ class="​reference">​[10]</​sup>​. Cùng năm này, sóng thần lớn ập vào vùng bờ biển đảo Honshu làm 200.000 người bị chết và bị thương, mất tích<​sup id="​cite_ref-Titsingh,​_p._415_10-3"​ class="​reference">​[10]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tháng 10/1707, động đất mạnh làm phá hủy phần lớn thành phố cảng Osaka<​sup id="​cite_ref-Titsingh,​_p._415_10-4"​ class="​reference">​[10]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tháng 11/1707, núi lửa Phú Sĩ phun trào làm nhiều làng mạc ở Izu, Kai, Sagami và Musashi trúng phải tro núi lửa gây nhiều thiệt hại về người và tài sản<​sup id="​cite_ref-Titsingh,​_p._416_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tháng 4/1708, cháy lớn ở Edo làm nhiều người chết và bị thương<​sup id="​cite_ref-Titsingh,​_p._416_19-1"​ class="​reference">​[19]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tháng 9/1708, nhà truyền giáo người Italia là Giovanni Sidotti bị quân đội Mạc phủ bắt giữ khi ông ta vừa cập bến Yakushima.
 +</​p><​p>​Nam 1709, Shogun Tokugawa Tsunayoshi thành lập ủy ban để xây dựng và chăm sóc lăng mộ Hoàng gia<sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tháng 2/1709, Tokugawa Tsunayoshi bị người vợ của mình ám sát chết vì bà này nghĩ Shogun ngoại tình với nhân tình bên ngoài. Sau khi ám sát chồng, bà tự tử. Cháu trai của Shogun là Tokugawa Ienobu kế vị.
 +</​p><​p>​Ngày 27 tháng 7 năm 1709, Higashiyama thoái vị và truyền ngôi cho con trai là thân vương Yoshihito. Thân vương sẽ lên ngôi<​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup>,​ lấy hiệu là Thiên hoàng Nakamikado.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Ni.C3.AAn_hi.E1.BB.87u"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Niên_hiệu">​Niên hiệu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Jōkyō (1684-1688)</​li>​
 +<​li>​Genroku (1688-1704)</​li>​
 +<​li>​Hōei (1704-1711)</​li></​ul>​
 +<​p>​hoàng hậu: Công chúa Yukiko (幸子女王) (Thái hậu Shoshu,​承秋門院),​ con gái của Arisugawa-no-miya Yukihito
 +</p>
 +<​ul><​li>​con gái đầu tiên: Nội thân vương Akiko (秋 子 内 親王)</​li></​ul><​p>​phu nhân: Kushige Yoshiko (櫛 笥 賀子) (Thái hậu Shin-syuken,​ 新 崇賢 門 院)
 +</p>
 +<​ul><​li>​Con trai đầu: Ichi-no-miya (一 宮)</​li>​
 +<​li>​con trai thứ hai: Ni-no-miya (二 宮)</​li>​
 +<​li>​con trai thứ tư: Hisa-no-miya (寿 宮)</​li>​
 +<​li>​con gái thứ hai: Tomi-no-miya (福 宮)</​li>​
 +<​li>​Con trai thứ năm: Hoàng tử Yasuhito (慶仁親王) (Thiên hoàng Nakamikado)</​li>​
 +<​li>​con trai thứ sáu: Hoàng tử Kan'​in-no-miya Naohito (閑 院 宮 直 仁 親王) - Đầu tiên Kan'​in-no-miya</​li></​ul><​p>​phu nhân: Reizei Tsuneko (冷泉 経 子) (nữ tu sĩ Phật giáo)
 +</p>
 +<​ul><​li>​con trai thứ ba: Prince Kōkan (公 寛 法 親王) (tu sĩ Phật giáo)</​li></​ul><​p>​nữ tỳ(?): Con gái của Takatsuji (Sugawara) Nagakazu (高 辻 (菅原) 長 量)
 +</p>
 +<​ul><​li>​Con gái thứ ba: Kōmyōjyō'​in-no-miya (光明 定 院 宮)</​li>​
 +<​li>​con gái thứ tư: Công chúa Syōsyuku (聖 祝 女王)</​li></​ul><​p>​con gái thứ năm: công chúa Imperial Yasonomiya (1709-1717);​ công chúa này đã kết hôn với shogun thứ bảy, Tokugawa Ietsugu tại 1714. Tuy nhiên, Shogun Ietsugu chết năm 1716; một năm sau đó, năm 1717, Yasonomiya chết vì bệnh tật trước khi làm lể cạo đầu.
 +</p>
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​122px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Imperial_Seal_of_Japan.svg/​120px-Imperial_Seal_of_Japan.svg.png"​ width="​120"​ height="​120"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Imperial_Seal_of_Japan.svg/​180px-Imperial_Seal_of_Japan.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Imperial_Seal_of_Japan.svg/​240px-Imperial_Seal_of_Japan.svg.png 2x" data-file-width="​990"​ data-file-height="​990"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-kunaicho-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản (<​i>​Kunaichō</​i>​):​ 東山天皇 (113)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ponsonby-Fane,​ Richard. (1959). <​i>​The Imperial House of Japan,</​i>​ các trang 117-118.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Titsingh,​ Isaac. (1834). <​i>​Annales des empereurs du japon,</​i>​ các trang 415-416.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ponsonby-Fane,​ <​i>​Imperial House,</​i>​ p. 10.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ponsonby-Fane,​_Imperial_House_p._117-5">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Ponsonby-Fane,​ Imperial House, p. 117.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Smith,​ Robert (2004), Japanese Culture: Its Development And Characteristics,​ p. 28</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bock,​ Felicia G. (1990). "The Great Feast of the Enthronement"​. Monumenta Nipponica. 45 (1): 27-38.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​https://​vanhoanghean.com.vn/​chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/​nhin-ra-the-gioi/​giao-trinh-lich-su-nhat-ban-phan-hai-mac-phu-muromachi-va-edo-21</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Screech,​ T. (2006). Secret Memoirs of the Shoguns, p.73</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Titsingh,​_p._415-10">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Titsingh,​ p. 415.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​https://​translate.google.com.vn/​translate?​hl=vi&​amp;​sl=en&​amp;​tl=vi&​amp;​u=https%3A%2F%2Fwww.the-saleroom.com%2Fen-gb%2Fauction-catalogues%2Fbaldwins%2Fcatalogue-id-srbal10029%2Flot-e6cdfa54-2eb7-49b0-8055-a5c300eaf281&​amp;​anno=2</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Mark Metzler (2006). <​i>​Lever of empire: the international gold standard and the crisis of liberalism in prewar Japan</​i>,​ Volume 17 of Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power, University of California Press. ISBN 0-520-24420-6.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ohnuki,​ Mari, "The Genroku, Hoei, Shotoku, Kyoho, and Gembun Koban",​ <​i>​Short Essays on Monetary History Contained in Monetary and Economic Studies</​i>,​ Research Division 3, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan (ed.), Monetary and Economic Studies, 15.2 (1997).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Honjo,​ Eijiro, "The Economic thought in Tokugawa days", Kyoto University Economic Review, vol. 1 (Kyoto, Oct. 1938), p. 1 - 22 [Overview of the period 1600 to 1867]</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Trong năm 1605, Mạc phủ ra lệnh vẽ bản đồ Nhật Bản đầu tiên và hoàn thành bản đồ đó lúc năm 1639). Bản đồ có tỉ lệ xích: 1: 280.000. Xem: Traganeou, Jilly. (2004). The Tokaido Road: Traveling and Representation in Edo and Meiji Japan, p. 320</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Traganeou,​ Jilly. (2004). The Tokaido Road: Traveling and Representation in Edo and Meiji Japan, p. 204</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Traganeou,​ Jilly. The Tokaido Road: Traveling and Representation in Edo and Meiji Japan, p. 230</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Hammer,​ Joshua. (2006). Yokohama Burning, p. 63.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Titsingh,​_p._416-19">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Titsingh,​ p. 416.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ponsonby-Fane,​ Imperial House, p. 118.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Meyer,​ Eva-Maria. (1999). Japans Kaiserhof in der Edo-Zeit, tr. 45-46.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Hammer,​ Joshua. (2006). <​i>​Yokohama Burning: the Deadly 1923 Earthquake and Fire that Helped Forge the Path to World War II.</​i>​ New York: Simon &amp; Schuster. 10-ISBN 0-743-26465-7;​ 13-ISBN 978-0-743-26465-5;​ OCLC 67774380</​li>​
 +<​li>​Meyer,​ Eva-Maria. (1999). <​i>​Japans Kaiserhof in der Edo-Zeit: unter besonderer Berücksichtigung der Jahre 1846 bis 1867.</​i>​ Münster: LIT Verlag. 10-ISBN 3825839397, 13-ISBN 9783825839390;​ OCLC 42041594</​li>​
 +<​li>​Ponsonby-Fane,​ Richard Arthur Brabazon. (1956). <​i>​Kyoto:​ The Old Capital of Japan, 794-1869.</​i>​ Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 182637732</​li>​
 +<​li>​__________. (1959). <​i>​The Imperial House of Japan.</​i>​ Kyoto: Ponsonby Memorial Society. OCLC 194887</​li>​
 +<​li>​Screech,​ Timon. (2006). <​i>​Secret Memoirs of the Shoguns: Isaac Titsingh and Japan, 1779-1822.</​i>​ London: RoutledgeCurzon. 10-ISBN 0203099850, 13-ISBN 9780203099858;​ OCLC 65177072</​li>​
 +<​li>​Smith,​ Robert and Richard K. Beardsley. (2004). <​i>​Japanese Culture: Its Development And Characteristics.</​i>​ Chicago, Aldine Publishing. OCLC 419072</​li>​
 +<​li>​Titsingh,​ Isaac. (1834). <​i>​Nihon Odai Ichiran</​i>;​ ou, <​i>​Annales des empereurs du Japon.</​i>​ Paris: Royal Asiatic Society, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. OCLC 5850691</​li>​
 +<​li>​Traganeou,​ Jilly. (2004). <​i>​The Tokaido Road: Traveling and Representation in Edo and Meiji Japan.</​i>​] New York: RoutledgeCurzon. 10-ISBN 0415310911, 13-ISBN 9780415310918;​ OCLC 52347509</​li>​
 +<​li>​Varley,​ H. Paul. (1980). <​i>​Jinnō Shōtōki: A Chronicle of Gods and Sovereigns.</​i>​ New York: Columbia University Press. 10-ISBN 0-231-04940-4;​ 13-ISBN 978-0-231-04940-5;​ OCLC 59145842</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181030025422
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.177 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1110/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6269/​2097152 bytes
 +Template argument size: 901/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8581/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 820 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 121.380 ​     1 -total
 + ​55.26% ​  ​67.077 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​46.22% ​  ​56.100 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​14.09% ​  ​17.101 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.56%   ​10.392 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&​agrave;​y_m&#​7845;​t_v&​agrave;​_tu&#​7893;​i
 +  7.86%    9.545      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nihongo
 +  4.69%    5.692      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Yesno
 +  3.28%    3.982      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  2.76%    3.348      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  1.88%    2.285      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNUMBER
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​793995-0!canonical and timestamp 20181030025422 and revision id 40786690
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
08993-thi-n-ho-ng-higashiyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)