User Tools

Site Tools


08995-haliotis-fulgens-la-gi

Haliotis fulgens
Haliotis fulgens fulgens 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Haliotoidea
Họ (familia) Haliotidae
Chi (genus) Haliotis
Loài (species) H. fulgens
Danh pháp hai phần
Haliotis fulgens
Philippi, 1845
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Haliotis fulgens là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Haliotidae, the abalones.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

H. fulgens is đặc hữu của the waters off bờ biển của miền nam California.[2]

  1. ^ a ă Haliotis fulgens Philippi, 1845. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Oliver, A.P.H. (2004). Guide to Seashells of the World. Buffalo: Firefly Books. 21.
  • Dữ liệu liên quan tới Haliotis fulgens tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Haliotis fulgens tại Wikimedia Commons

08995-haliotis-fulgens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)