User Tools

Site Tools


08996-solariella-sanjuanensis-la-gi

Solariella sanjuanensis
Solariella sanjuanensis 002.jpg

Solariella sanjuanensis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Solariellidae
Chi (genus) Solariella
Loài (species) S. sanjuanensis
Danh pháp hai phần
Solariella sanjuanensis
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Solariella sanjuanensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Solariellidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Solariella sanjuanensis Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Solariella sanjuanensis tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Solariella sanjuanensis tại Wikimedia Commons

08996-solariella-sanjuanensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)