User Tools

Site Tools


08997-coronadoa-la-gi

Coronadoa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Coronadoa
Bartsch, 1946
Loài điển hình
Coronadoa simonsae Bartsch, 1946

Coronadoa là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Trochidae, họ ốc đụn.[1]

Các loài trong chi Coronadoa gồm có:

  • Coronadoa hasegawai Geiger & Sasaki, 2009[2]
  1. ^ Coronadoa Bartsch, 1946. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Coronadoa hasegawai Geiger & Sasaki, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
08997-coronadoa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)