User Tools

Site Tools


08998-pseudotalopia-fernandrikae-la-gi

Pseudotalopia fernandrikae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Trochidae
Chi (genus) Pseudotalopia
Loài (species) P. fernandrikae
Danh pháp hai phần
Pseudotalopia fernandrikae
Vilvens, 2005[1]

Pseudotalopia fernandrikae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Trochidae, họ ốc đụn.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens (2005). The Venus 63 (3-4): 95-100. World Register of Marine Species, accessed ngày 1 tháng 5 năm 2010.
  2. ^ Pseudotalopia fernandrikae Vilvens, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 5 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pseudotalopia fernandrikae tại Wikispecies
08998-pseudotalopia-fernandrikae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)