User Tools

Site Tools


09000-adeuomphalus-xerente-la-gi

Adeuomphalus xerente
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Skeneinae
Chi (genus) Adeuomphalus
Loài (species) A. xerente
Danh pháp hai phần
Adeuomphalus xerente
Absalao, 2009[1]

Adeuomphalus xerente là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Absalao, R. S. 2009. New small deep-sea species of Gastropoda from the Campos Basin off Brazil. American Malacological Bulletin 27: 133-140.
  2. ^ Adeuomphalus xerente Absalao, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 21 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Adeuomphalus xerente tại Wikispecies
09000-adeuomphalus-xerente-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)