User Tools

Site Tools


09002-margarites-striatus-la-gi

Margarites striatus
Margarita undulatus (Sowerby).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Turbinidae
Phân họ (subfamilia) Margaritinae
Chi (genus) Margarites
Loài (species) M. striatus
Danh pháp hai phần
Margarites striatus
(Leach, 1841)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Margarites striatus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[1]

Phương tiện liên quan tới Margarites striatus tại Wikimedia Commons

09002-margarites-striatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)